Wynagrodzenie

Legale Kancelaria Radcy Prawnego oferuje możliwość zawarcia umowy zlecenia stałej obsługi prawnej jak również przyjmuje jednorazowe zlecenia obsługi prawnej, co oznacza, że wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od powyższego podziału.
Oferta stałej obsługi prawnej jest w szczególności skierowana do Przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek osobowych i kapitałowych) jak również do  organów administracji publicznej, stowarzyszeń, spółdzielni, fundacji oraz innych osób prawnych.
Jednorazowe zlecenia są głównie adresowane do Klientów indywidualnych (osób fizycznych)- jednak istnieje możliwość skorzystania z tej opcji również przez pozostałe podmioty – w tym przedsiębiorców.

Wynagrodzenie za niektóre usługi (jednorazowe) świadczone na rzecz Klientów indywidualnych:

Porada prawna w siedzibie Kancelarii

od 100 zł za godzinę.

Porada prawna w siedzibie Klienta

od 150 zł za godzinę (w cenę wliczony jest dojazd na terenie Gdańska,  Sopotu lub Gdyni).

Porada prawna on-line (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila)

od 50 zł za jedną prostą odpowiedź prawnika – odpowiedź jest udzielana do 3 dni roboczych.

Porada prawna24 (porada prawna24) on-line (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila)

od 100 zł za jedną prostą odpowiedź prawnika (w zależności od stopnia zawiłości sprawy) – pierwsza odpowiedź jest udzielana w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania.

Pisemna opinia prawna

od 300 zł

Pisemny projekt umowy

od 300 zł

Pismo procesowe

od 200 zł

W sprawach sądowych i egzekucyjnych wynagrodzenie ponadto obejmuje:

Honorarium ustalone w umowie zawartej z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia usługi z uwzględnieniem nakładu pracy i minimalnych stawek za czynności radcy prawnego, przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.  w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2015.1804 z późn. zm.). W rozporządzeniu stawki minimalne określone są w oparciu o rodzaj spraw lub wartości przedmiotu sporu.

Ponadto Strony mogą ustalić, że Kancelarii będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, określone w umowie jako określony procent od zasądzonej albo wyegzekwowanej przez Kancelarię kwoty na rzecz Klienta – tzw. wynagrodzenie „za wygraną sprawę”.

Wynagrodzenie za usługi prawne świadczone w ramach stałej obsługi prawnej Przedsiębiorców jest ustalane na podstawie stawki godzinowej, ryczałtu lub wykonania poszczególnych czynności.

Istnieje również możliwość wykupienia tzw. Pakietu Prawnego Przedsiębiorcy (PPP).

Wysokość wynagrodzenia podlega ewentualnym negocjacjom. Wszystkie podane kwoty są cenami netto i należy do nich doliczyć obowiązujący podatek VAT – obecnie w wysokości 23%. Za każdą usługę wystawiana jest faktura.