Windykacja należności

Odzyskiwanie należności prowadzimy w dwóch etapach. Na etapie przedsądowym tzw. windykacja miękka podejmujemy działania w stosunku do dłużnika, które mają na celu doprowadzić do spłaty długu- kontakt telefoniczny, mailowy oraz pisemny z dłużnikiem oraz próby polubownego rozwiązania sporu. W przypadku, gdy pierwszy etap nie przyniesie oczekiwanych skutków, sprawę kierujemy na drogę sądową – tzw. windykacja twarda, w celu uzyskania wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej. Następnie nadzorujemy postępowanie egzekucyjne wszczęte u Komornika Sądowego, aktywnie z nim współdziałając i czuwając nad skuteczną egzekucją należności.

Zakres specjalizacji:

  • wezwania do zapłaty,
  • postępowanie upominawcze i nakazowe, w tym również w EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze),
  • sprzeciwy od nakazów zapłaty,
  • zarzuty od nakazów zapłaty,
  • sprzeciwy od wyroków zaocznych,
  • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,
  • windykacja „masowa” należności.