Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Kancelaria w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów oferuje doradztwo i pomoc prawną, która ma na celu ochronę Klienta przed negatywnymi skutkami związanymi z nieprzestrzeganiem przepisów prawa. Oferujemy również pomoc prawną konsumentom, których prawa zostały naruszone w relacjach konsument – przedsiębiorca.

Zakres specjalizacji:

  • analiza zgodności umów z prawem konkurencji,
  • doradztwo w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji,
  • wsparcie przedsiębiorców w przeciwdziałaniu naruszeniom zasad konkurencji,
  • umowy deweloperskie,
  • klauzule niedozwolone,
  • prowadzenie postępowań reklamacyjnych.