Prawo Handlowe

Dotyczy zagadnień i problemów prawnych,  jakie występują podczas funkcjonowania podmiotów prawa handlowego (spółki kapitałowe, osobowe, cywilne). Reprezentujemy klientów podczas postępowań rejestracyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przed innymi instytucjami i organami.

W naszej ofercie obsługujemy również bieżącą działalność podmiotów handlowych, począwszy od organizacji zgromadzeń wspólników poprzez przygotowanie projektów uchwał i innych dokumentów. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną i doradztwo prawne w postępowaniu upadłościowym oraz naprawczym, a także bieżące doradztwo przy powoływaniu i odwoływaniu członków organów spółek. Oferujemy pomoc prawną w wyborze właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakres specjalizacji:

  • zakładanie i rejestrowanie spółek prawa handlowego,
  • przeprowadzenie likwidacji spółek prawa handlowego,
  • przygotowanie projektów dokumentów korporacyjnych,
  • opiniowanie oraz tworzenie wewnętrznych praw korporacyjnych,
  • obsługę procesu przekształcenia, podziału lub łączenia spółek prawa handlowego,
  • reprezentowanie przed sądem rejestrowym,
  • reprezentacja spółek w postępowaniach upadłościowych i naprawczych.