Prawo Cywilne

Kancelaria oferuje doradztwo oraz pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego. Zajmujemy się kwestiami umów o charakterze cywilnoprawnym, a także reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych, zarówno ze strony powoda, jak i pozwanego.

Zakres specjalizacji:

  • umowy nazwane i nienazwane,
  • bezpodstawne wzbogacenie,
  • czyny niedozwolone,
  • klauzule niedozwolone,
  • własność i jej ochrona,
  • zasiedzenie, służebności, zastaw, posiadanie, hipoteki, księgi wieczyste,
  • odpowiedzialność i odszkodowania,
  • egzekucja.