Prawo Administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa administracyjnego, dla podmiotów indywidualnych i przedsiębiorców. W ramach naszych usług oferujemy pomoc w sporządzaniu pism, a także reprezentowanie naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych przed różnymi organami.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych o wydanie wymaganych prawem pozwoleń, koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Świadczymy również usługi doradztwa skierowane do organów administracji publicznej. W ramach współpracy przygotowujemy, sporządzamy oraz opiniujemy projekty uchwał, zarządzeń i wielu innych aktów prawnych wydawanych przez te organy.