Pakiet Prawny Przedsiębiorcy

Szanowni Państwo,
Legale Kancelaria Radcy Prawnego oferuje możliwość wykupienia jednego z niżej wymienionych Pakietów Prawnych Przedsiębiorcy (PPP) – do wyboru w zależności od potrzeb Klienta.

Oferta skierowana jest wyłącznie do Przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek osobowych i kapitałowych) jak również do  organów administracji publicznej, stowarzyszeń, spółdzielni, fundacji oraz innych osób prawnych.

Pakiet skierowany do Klientów, którzy zamierzają rozpocząć/przekształcić/zakończyć działalność gospodarczą.

W skład pakietu wchodzą:

 • wymiennie: 2 jednogodzinne porady prawne w siedzibie Kancelarii/3 porady on-line/1 pisemna opinia prawna.
 • pomoc Prawnika w wypełnieniu dokumentacji do urzędów rejestrowych (wypełnienie dokumentów- poza dokumentami do US i ZUS- objęte jest dodatkową opłatą w wysokości 300 zł).

Cena jednorazowego pakietu – od 500 zł

Pakiet skierowany do działających już Przedsiębiorców, w szczególności mikro i małych przedsiębiorstw.

W skład pakietu wchodzą:

 • wymiennie: 4 jednogodzinne porady prawne w siedzibie Kancelarii lub w siedzibie Klienta/5 porad on-line/ 2 pisemne opinie prawne,
 • 1 pozew, 2 pisma procesowe lub egzekucyjne.

Cena pakietu – od 1000 zł/miesiąc

Pakiet skierowany do działających już Przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw.

W skład pakietu wchodzą:

 • wymiennie: 6 jednogodzinnych porad prawnych w siedzibie Kancelarii lub w siedzibie Klienta/10 porad on-line/ 4 pisemne opinie prawne,
 • 3 pozwy, 4 pisma procesowe lub egzekucyjne.

Cena pakietu – od 2000 zł/miesiąc

Pakiet skierowany do działających już Przedsiębiorców, w szczególności średnich i dużych przedsiębiorstw.

Obejmuje zakres Pakietu ZŁOTEGO oraz:

 • bieżąca obsługa prawna Przedsiębiorcy w ilości do 20 godzin/miesięcznie.

Cena pakietu – od 3000 zł/miesiąc

W ramach obsługi prawnej ponadto oferujemy (wynagrodzenie jest określone indywidualnie z Klientem):

 • uczestnictwo w negocjacjach
 • sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych
 • analizę prawną  i przygotowywanie projektów umów
 • przygotowanie aktów prawa wewnętrznego spółek handlowych
 • przygotowanie innych dokumentów m.in. dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych
 • skrupulatne pilnowanie terminów w postępowaniu procesowym
 • dochodzenie należności od dłużników w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym
 • reprezentowanie Klienta w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądami i urzędami

Zapraszam serdecznie do współpracy!

Wszystkie podane kwoty są cenami netto i należy do nich doliczyć obowiązujący podatek VAT, obecnie w wysokości 23%.
Cena pakietu nie obejmuje honorarium radcy prawnego obejmującego zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Każda dodatkowa usługa wykraczająca poza Pakiet jest dodatkowo płatna. W przypadku niewykorzystania w danym miesiącu zakresu Pakietu, dane czynności nie przechodzą na kolejny miesiąc.
Za każdą usługę wystawiana jest faktura.