Odszkodowania

Niemalże każda osoba na polskim rynku korzysta z różnych wariantów ubezpieczeń oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe. Jeżeli zdarzy się sytuacja, w której staniemy się osobą poszkodowaną, a firma ubezpieczeniowa zaniży wysokość odszkodowania lub odmówi jego wypłacenia, zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii w celu przeprowadzenia negocjacji z ubezpieczycielem.

Wsparcie, którego udzielimy opiera się na kompleksowej obsłudze prawnej, czyli obejmuje zarówno rzetelną analizę sprawy, a także cały proces negocjacji z ubezpieczycielem do momentu uzyskania prawidłowej wysokości odszkodowania W przypadku nieosiągnięcia porozumienia możemy wystąpić w Państwa imieniu również na drogę sądową. Kancelaria prowadzi również inne sprawy odszkodowawcze.

Zakres specjalizacji:

  • odszkodowania komunikacyjne,
  • odszkodowanie za wypadek w pracy,
  • umowy ubezpieczeniowe,
  • niewykonanie umów,
  • niewłaściwe wykonanie umów,
  • czyny niedozwolone,
  • zdarzenia losowe,
  • błędy medyczne.